• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Algen & Pokken Verwijderaar 500ml

€ 19,99
(1 l = € 39,98)
Op voorraad
Levertijd: 3-4 dag(en)

Beschrijving

Yachticon Algen & Pokken Verwijderaar 500ml

Verwijdert algen, mosselen, zeepokken, roest en waterlijnvlekken van het onderschip, z-drive, saildrive en buitenboordmotor.
Eenvoudig in gebruik, opspuiten, in laten werken en afspoelen.


P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. | P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften