• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Boot Shampoo concentraat 500ml

€ 16,99
(1 l = € 33,98)
Op voorraad
Levertijd: 2-3 dag(en)

Beschrijving

Boot Shampoo concentraat 500ml

Reiniger voor alle materialen, ook voor frequent gebruik tijdens het seizoen. Geschikt voor alle kunststoffen, metalen en geverfde oppervlakken. Ook geschikt voor teak.

Sterk geconcentreerde en effectieve bootshampoo, voor alle materialen. Zeer zuinig, hoog geconcentreerd.
Ph-neutraal. Kan ook worden gebruikt met zout water.H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.