• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Teak Olie -binnenhout 250ml

€ 18,99
(1 l = € 75,96)
Op voorraad
Levertijd: 2-3 dag(en)

Beschrijving

Teak Olie -binnenhout- 250ml

Voor een perfecte verzorging en opfrissing van teak en andere donkere houtsorten -voor binnengebruik.

Ook ideaal te gebruiken onderdeck. Benadrukt de structuur en kleur van het hout. Maskeert krassen, slijtage, vlekken enz.H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen | P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen